วันปิยมหาราช

นายแพทย์ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภูเพียง ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอภูเพียง

Visitors: 303,379