กลุ่มงานเภสัชกรรม

ชื่อ :  นายสำราญ ดีอาษา

ตำแหน่ง : เภสัชกร ชำนาญการ   หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม

     
                   
นางสาวกรรณิการ์ วงค์ไชยา   นางวรรษภัสสร มงคลวัชรพงศ์
เภสัชกร ชำนาญการ   เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฎิบัติงาน
     
       
นางจินดา ปั้นหุ่น   นายวัฒนพงษ์ อินตา
พนักงานเภสัชกรรม ส2   พนักงานประจำห้องยา
     
       

 

Visitors: 254,327