กลุ่มงานประกันสุขภาพ

ชื่อ :  พว.มณีวรรณ์ วงศ์สุขพิศาล

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ


       
            
นายเชวงศักดิ์ ปรารมภ์  นายอนุสรณ์ หารต๊ะ นายกิตติพงษ์  ดีสม  นางสาวพิชญา ปินตา
 เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  นักวิชาการสาธารณสุข
       
   
นางสาวเบญจพร โรงคำ นางสาวพิรญาภรณ์  นุแปงถา    
นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข    
       

 

Visitors: 289,083