กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

ชื่อ :  พว.ทหัยรัตน์ เวชมนัส

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  

หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม


            
นางศุภวรรณ เป็งจันตา นางอนินดา  เตชะเวชเจริญ   นางสาวศศิธร  กันทะ นางสาวจุฑานันท์  จันจองคำ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นักวิชาการสาธารณสุข
       
   
นางสาวณิชกานต์  ร่มธรรมคุณ นางสาวนีราภา  เป็งจันตา    
นักวิชาการสาธารณสุข พนักงานบริการ    
       
Visitors: 300,421