วันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 รร.น่านปัญญานุกูล

 รร.น่านปัญญานุกูล อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ร่วมกับ รพ.ภูเพียง หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 ณ หอประชุม รร.น่านปัญญานุกูล โดยมี นายก อบต.ฝายแก้ว เป็นประธานในการจัดงานครั้งนี้ โดยมีการจัดกิจกรรมวันเด็ก มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเด็กวัยเรียน ให้แข็งแรงและฉลาดตามวัย เติบโตเต็มศักยภาพ และมีทักษะสุขภาพ รูปแบบการจัดกิจกรรม เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย สำหรับเด็ก เน้นการ กระโดดโลดเต้น การละเล่นที่กลากกลาย เช่นเต้นประกอบเพลง ฮูล่าฮูป เก้าอี้ดนตรี เหยียบลูกโป่ง ปาเป้า ปิงโก เน้นให้เด็กมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม และมีความปลอดภัย และแจกของรางวัลต่างๆ แก่เด็กนักเรียน ซุ้มของ รพ.ภูเพียง ได้รับการสนับสนุนของรางวัลจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภูเพียงทุกท่าน อาทิ เช่น ขนม ตุ๊กตา นมจีด ของขวัญ ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ผลการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เด็กๆให้ความสนใจ และให้ความร่วมมือ ทำกิจกรรมต่างๆเป็นอย่างดี

Visitors: 300,425