ออกหน่วยอำเภอยิ้มโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย

โรงพยาบาลภูเพียงภายใต้การนำของ นายแพทย์ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง ได้ออกหน่วยให้บริการ ตรวจรักษา ในการออกหน่วยอำเภอยิ้ม ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ประจำเดือนในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมีทีมพยาบาล เภสัชกร และงานทันตกรรมออกให้บริการในครั้งนี้ด้วย

Visitors: 300,417