ซักซ้อมแผน ปฐมพยาบาลและกู้ชีพ

เมือวันที่ 9 เมษายน 2561 กลุ่มการพยาบาล งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ร่วมซักซ้อม CPR.  การดามกระดูกห้ามเลือด การยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การเตรียมรับอุบัติเหตุหมู่.แก่บุคลากรโรงพยาบาลภูเพียง เพื่อเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์

Visitors: 300,425