ร่วมงาน คัดเลือกทหารปี 2561

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 โรงพยาบาลภูเพียงได้ส่งบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมงานคัดเลือกทหาร ประจำปี 2561 เขต อำเภอภูเพียง ณ ที่ว่าการอำเภอภูเพียง  

Visitors: 300,419