ร่วมงาน อสม. อำเภอภูเพียง

เมื่อวันที่ 23 ‎มีนาคม ‎2561 โรงพยาบาลภูเพียง ได้เข้าร่วมงานวัน อสม.อำเภอภูเพียง  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน


Visitors: 300,423