วันผู้สูงอายุ 2561

วันที่10 เมษายน 2561 โรงพยาบาลภูเพียงได้เข้าร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ตำบลม่วงติ๊ด ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง  มีกิจกรรม สูมาการะวะ เพื่อแสดงความเคารพต่อผู้สูงอายุและเป็นสิริมงคลแก่ลูกหลาน ภายในงานได้มีการให้ความรู้สุขภาพกาย สุขภาพจิต และการปฏิบัติตัวในวัยสูงอายุ และมีกิจกรรมนันทนาการ ต่างๆ

Visitors: 301,765