ร่วมออกเยี่ยมและมอบสิ่ง

10 เมษายน 2561 นายอำเภอภูเพียงพร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอภูเพียง โรงพยาบาลภูเพียง พร้อมทีมข้าราชการหน่วยงานต่างๆของอำเภอภูเพียงได้ออกเยี่ยมและมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ ตำบลท่าน้าว  อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน

Visitors: 300,422