ร่วมงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติ น่านเกมส์

จังหวัดน่านได้เป็นเจ้าภาพในการจัดกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 วันที่ 19-26 มี.ค.2561 ใช้ชื่อ "น่านเกมส์ ในการแข่งขันครั้งนี้โรงพยาบาลภูเพียงได้ ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นทีปฐมพยาบาล ในระหว่างการจัดการแข่งขัน กีฬาประเภทต่างๆ ให้ดำเนินการลุล่วงไปด้วยดี


Visitors: 300,428