ปี๋ใหม่เมือง สงกรานต์ ปี 2561

เนื่องด้วยเทศกาลปี๋ใหม่เมือง สงกรานต์ปี 2561 โรงพยาบาลภูเพียงได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว นายแพทย์ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง เพื่อสืบสานประเพณี และแสดงความเคารพ ขอพรเป็นสิริมงคลในวันสงกรานต์

Visitors: 300,428