กีฬาผู้สูงอายุสมัครเล่นแห่งชาติ น่านเกมส์ 2561

โรงพยาบาลภูเพียงได้จัดทีมเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเข้าร่วมงาน การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุสมัครเล่นแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2561) ณ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 21-27 เมษายน 2561 “งาช้างดำ เกมส์” โดยสัญลักษณ์การแข่งขัน นำโชค (Mascot) เป็นรูปโคนนทิ หรือ โคอุศุภราช ซึ่งปรากฏในตราประจำจังหวัดน่านในอดีต 

Visitors: 301,766