ออกหน่วยอำเภอยิ้ม ประจำเดือน เมษายน 2561

นายดลภาค เนตรใส นายอำเภอภูเพียงพร้อมด้วยส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้วและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลฝายแก้วที่เกี่ยวข้องและโรงพยาบาลภูเพียง ออกหน่วยบริการตรวจรักษาพยาบาลประชาชน ในโครงการอำเภอ ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน เมษายน 2561 ณ บ้านน้ำต้วน ตำบลฝายแก้ว ผู้รับบริการด้านการแพทย์และพยาบาลจำนวน 65 ราย

Visitors: 300,423