รดน้ำดำหัว หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล

วันที่ 26 เมษายน 2561 กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลภูเพียงได้ทำพิธีรดน้ำดำหัว นายวิทย์ มงคลวิสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล เนืองในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

Visitors: 301,766