ร่วมเป็นวิทยากร CPR

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 โรงพยาบาลภูเพียง ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากร สอนการปฐมพยาบาลและ CPR เบื้องต้นให้กับกลุ่มเป้าหมาย อสค. อสม. และกลุ่มผู้ป่วย NCD ในโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงตึ๊ด ณ วัดป่าหัด บ้านป่าหัด หมู่ 1  ม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

Visitors: 300,428