บริจาคเงิน

วันที่ 27 พค. 2561 คุณ ณัฏร์วรดี สุชญาเตชสิทธิ์ ได้มาบริจาคเงินจำนวน 5000 บาทให้กับโรงพยาบาลภูเพียง ในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ขอความสุขความเจริญให้มีแต่ผู้บริจาค ทางโรงพยาบาลภูเพียงจะนำไปใช้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแด่ผู้มารับบริการต่อไป

Visitors: 300,421