การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย จังหวัดน่าน

วันที่ 25 พ.ค. 61  นางวนาลักษณ์ รอวิลาน APN สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช  รพ.ภูเพียง จ.น่าน   เป็นวิทยากรนำเสนอ แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายของอำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน สถานที่  ห้องประชุม  พุทธมนต์โชติคุณ  รพ.น่าน โดยนำเสนอกิจกรรมในภาพรวมของอำเภอภูเพียง  กิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่ที่มีปัญหาการฆ่าตัวตายสูง คือ ตำบลเมืองจัง  และในระดับหมู่บ้านคือ ม.11 บ้านมงคลเจริญสุข ต.เมืองจัง (ตามแนวทาง 1 หมู่บ้าน  1 อำเภอของจังหวัดน่าน)  พร้อมแกนนำชุมชนและอบต.เมืองจัง โดยนางซอน พรมไชย ประธาน อสม.ต.เมืองจัง และจสท.ชลธี ขัดแก้ว  จพง.สาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.บ้านดงป่าสัก  ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางให้พื้นที่อื่นๆได้นำไปปรับใช้ตามบริบท

Visitors: 300,425