เลี้ยงต้อนรับ-ส่งเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลภูเพียงได้จัดเลี้ยงต้อนรับ-ส่งเจ้าหน้าที่  วันที่  25 พฤษภาคม 2561 ณ ร้านฮั้วเลิศรส  โดยมีเจ้าหน้าที่รับเข้าปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลภูเพียง 3 ท่าน ได้แก่ คุณ กรณ์ มะโนทัย ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล คุณจักรพงศ์ สุรัช ตำแหน่งพนักงานบริการ คุณกชภัทร์ กุนาวงค์ ตำแหน่งพนักงานบริการ  และมีเจ้าหน้าที่ย้ายปฎิบัติงาน 2 ท่าน  แพทย์หญิงชลรส ดีพอ ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ รพ.เชียงกลาง  ทันตแพทย์หญิงวรางคณา เศรษฐ์ชัยยันต์ ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ สสจ.น่าน 

 

 

Visitors: 300,417