ทำบุญตักบาตร เนื่องวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

โรงพยาบาลภูเพียงได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระจำนวน 9 รูป โดยมีประชาชนและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม 60 คน จัดขึ้น ณ  โรงพยาบาลภูเพียง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

Visitors: 300,421