ประชุมประกาศเจตนารมณ์การบริหารงานด้วยความสุจริต

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โรงพยาบาลภูเพียงจัดประชุม ประกาศเจตนารมณ์การบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับทราบทั้งหมด 30 ท่าน

Visitors: 300,428