รับมอบของบริจาค จากคุณเดช ปัญญา

วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม  โรงพยาบาลภูเพียง  ได้รับมอบของบริจาค  จากคุณเดช  ปัญญา บ้านเลขที่  55  หมู่  9  ตำบลฝายแก้ว  อำเภอภูเพียง  เป็นเครื่องใช้สำหรับ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ประกอบด้วย แผ่นรองที่นอน การดาษชำระแบบเปียก ชุดทำแผลเล็ก  สายดูดเสมหะ  และเสื้อผ้าผู้ป่วย  ทางโรงพยาบาลภูเพียงจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Visitors: 301,766