รับมอบของบริจาค จากคุณพิกุล สุปง

วันที่  26  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2562  กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ และองค์รวม โรงพยาบาลภูเพียง ได้รับมอบของบริจาค จากคุณพิกุล สุปง บ้านเลขที่  65  หมู่  5  ตำบลม่วงตึ๊ด  อำเภอภูเพียง  เป็นเครื่องใช้สำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ทางโรงพยาบาลภูเพียงจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Visitors: 300,417