คุณกุญชร-กรกกร กิตติ พรพานิช บริษัทฐิติพรเซอร์วิสและคณะ ได้มอบเครื่องอัลตราซาวด์ร่วมกับกระแสไฟฟ้า

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ คุณกุญชร-กรกกร กิตติ พรพานิช บริษัทฐิติพรเซอร์วิสและคณะ ได้มอบเครื่องอัลตราซาวด์ร่วมกับกระแสไฟฟ้า จำนวน ๑เครื่อง มูลค่า ๑๖๕,๐๐๐ บาท ให้กับโรงพยาบาลภูเพียง โรงพยาบาลภูเพียงขอกราบขอบพระคุณคณะผู้บริจาคเป็นอย่างสูง  รับบริจาคเครื่อง

Visitors: 300,419