กิจกรรม Big cleaning day ตามโครงการถนนสะอาดเมืองน่านปราศจากขยะ ณ ศูนย์ราชการอำเภอภูเพียง

วันที่ 11 มีนาคม 2563 คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภูเพียง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการอำเภอภูเพียง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ จิตอาสา904 เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Big cleaning day ตามโครงการถนนสะอาดเมืองน่านปราศจากขยะ ณ ศูนย์ราชการอำเภอภูเพียง โดยรณรงค์ทำความสะอาดบริเวณถนนในศูนย์ราชการอำเภอภูเพียง และ เก็บขยะตามท้องถนนในพื้นที่เขตอำเภอภูเพียง

Visitors: 300,417