รับมอบเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 1,000,000 บาท

วันที่ (16 เมษายน 2563) เวลา 13.00 น. นายดลภาค เนตรใส นายอำเภอภูเพียง นายเรวัตร พรหมอารีย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เขต2 อำเภอภูเพียง นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง และคณะ ร่วมรับมอบเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 1,000,000 บาท โดยคุณจินตนา อินยะ และคุณพิเชษฐ์ ไชยวงศ์หวั่นท๊อก เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา เพื่อการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างตึกหอผู้ป่วยในของโรงพยาบาลภูเพียง ในการนี้ พระชยานันทมุนี,ดร. เจ้าคณะอำเภอภูเพียงและเจ้าอาวาส วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง กล่าวให้พรอนุโมทนาบุญกุศลจงดลบันดาลคุณแด่ผู้บริจาค ณ วิหารหลวง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

Visitors: 300,417