กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ

วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น นายสัมฤทธิ์  สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดน่าน  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภูเพียงและประชาชนจิตอาสา  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา  ทำความสะอาดโรงพยาบาล  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณโรงพยาบาลภูเพียง  ให้มีความสะอาด  ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (
covid-19) ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี  และเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริ "เราทำความดี
เพื่อชาติ  ศาสน์  กษัตริย์" มาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  และร่วมมือร่วมใจกันทำความดี

Visitors: 300,421