รับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์

   วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นายชรินทร์  ดีปินตา 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง รับมอบครุภัณฑ์การแพทย์
จากทุนวิจิตรพงษ์พันธุ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่
1.เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่องมูลค่า 210,000 บาท
2.เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าร่วมกับอัลตร้าซาวน์ จำนวน 1 เครื่องมูลค่า 220,000 บาท  เพื่อสนับสนุนการให้บริการภายในโรงพยาบาลภูเพียง

Visitors: 301,766