รับมอบเงินบริจาค

     วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2553 โรงพยาบาลภูเพียงรับมอบเงินบริจาคจากคณะผู้ปกครองและนักเรียนเตรียมทหารน่านรุ่น 62-63
จำนวนเงิน 18,999 บาท  เพื่อสนับสนุนการใช้บริการภายใน
โรงพยาบาลภูเพียง

Visitors: 300,417