รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลภูเพียง ได้รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง จากคุณอริสรา เขมะกนก บ้านเลขที่ 54 หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ทางโรงพยาบาลภูเพียงขอกราบขอบพระคุณผู้บริจาคเป็นอย่างสูง

Visitors: 300,423