รับมอบ หน้ากากอนามัย จากสำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 โรงพยาบาลภูเพียงได้ได้รับมอบ หน้ากากอนามัย
จาก สำนักงานสรรพากร พื้นที่น่าน โดยได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
มีแล้วแบ่งปันได้นำหน้ากากอนามัย มอบให้กับโรงพยาบาลภูเพียงเพื่อสนับสนุนให้โรงพยาบาลนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โรงพยาบาลภูเพียงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

Visitors: 301,762