พิธีมหามงคลยกเสาเอกมงคลและพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีอาคารผู้ป่วยสมโภช 666 ปี พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง

วันที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานพิธีมหามงคลยกเสาเอกมงคลและพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีอาคารผู้ป่วยสมโภช 666 ปี พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ณ โรงพยาบาลภูเพียง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน สำหรับยอดผ้าป่าสามัคคี จำนวน  93,450 บาท 

โรงพยาบาลภูเพียงขออนุโมทนา และกราบขอบพระคุณต่อคณะสงฆ์ และศิษยานุศิษย์ฝ่ายสงฆ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทุกรูปทุกนาม และขอกราบขอบพระคุณนายอำเภอเมืองน่าน หัวหน้าส่วนราชการ ส่วนราชการทุกภาคส่วน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกแห่ง ตลอดจนหน่วยงานอื่น และประชาชนทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วย

Visitors: 300,423