รับบริจาคเงิน 4000 บาท

วันที่ 27 กรกฏาคม 2564 คุณชุมพล กุศล บริจาคเงิน 4000 บาท เนื่องในทำบุญวันเกิด  และสมทบซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลภูเพียง  โรงพยาบาลภูเพียง ขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 

Visitors: 300,423