รับมอบชุด PPE จำนวน 15 ชุด

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลภูเพียงได้รับมอบชุด ​PPE จำนวน​ 15​ ชุด​ จาก คุณรุจิรา​ มังคละ

บ้านตาลชุม​ อ.ท่าวังผาค่ะ 

Visitors: 301,766