รับบริจาคเครื่องพ่นละอองฝอยน้ำยาฆ่าเชื้อจำนวน2เครื่อง

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลภูเพียงได้รับบริจาค เครื่องพ่นละอองฝอยน้ำยาฆ่าเชื้อจำนวน 2 เครื่อง จากคุณอุดมศักดิ์ ตันมาดี กทม. โรงพยาบาลภูเพียงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Visitors: 300,419