สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่านบริจาคน้ำดื่ม

             วันที่ 25 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลภูเพียงได้รับบริจาคน้ำดื่มจาก สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน นำโดย นางสาวทวีวัฒนา มณีโชติ และตัวแทนเจ้าหน้าที่ในสังกัด นำน้ำดื่มจากการร่วมมือร่วมใจของเจ้าหน้าที่ทุกคน จากสำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน มอบให้ โรงพยาบาลภูเพียง อ.ภูเพียง จ.น่าน เพื่อทางโรงพยาบาลใช้ให้บริการประชาชนที่มาติดต่อรับบริการต่อไป โรงพยาบาลภูเพียงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Visitors: 300,421