รับบริจาค ชุด PPE 30 ชุด

        วันที่ 14  กันยายน  2564  โรงพยาบาลภูเพียง ได้รับบริจาค ชุด PPE 30 ชุด จากคุณวุฒิชัย  สิทธิตาคำ (โรงน้ำแข็งวารีเทพ)

โรงพยาบาลภูเพียง ขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้  

 

 

Visitors: 300,423