รับริจาคอาหารกลางวัน จำนวน 100 กล่อง

                 วันที่ 14 กันยายน 2564  โรงพยาบาลภูเพียง ได้รับบริจาคอาหารกลางวัน จำนวน 100 กล่อง 

จากคุณจารุวรรณ์ อัศวรัตนากร เนื่องในโอกาสทำบุญวันเกิดโรงพยาบาลภูเพียง ขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

Visitors: 300,417