ได้รับบริจาคชุด PPE 25 ชุด เฟสชิล 25 อัน และน้ำดื่ม 35 แพ็ค

      วันที่ 20 กันยายน  2564  โรงพยาบาลภูเพียง ได้รับบริจาคชุด PPE 25 ชุด เฟสชิล 25 อัน และน้ำดื่ม 35 แพ็ค

จากกลุ่มทัวร์งานบุญ (คนไทยในปักกิ่งและคุณอิม)ร่วมกับ ครอบครัวร้าน ธ ขวัญนคร จ.น่าน

โรงพยาบาลภูเพียง ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้  

 

Visitors: 301,766