ได้รับบริจาคอาหาร 100 กล่อง น้ำ 30 แพค ขนม 80ชุด

   วันที่ 21 กันยายน  2564 โรงพยาบาลภูเพียง ได้รับบริจาคอาหาร 100 กล่อง น้ำ 30 แพค ขนม 80ชุด

จากคุณนางหลั่น ธรรมสอน  ทำบุญอุทิศ พ่อสะอาด ธรรมสอน บ้านม่วงตึ๊ด 247  โรงพยาบาลภูเพียง ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้  

 

Visitors: 300,424