รับบริจาคข้าวจำนวน 35 กล่อง

          วันที่ 4 ตุลาคม  2564  โรงพยาบาลภูเพียง ได้รับบริจาค ข้าวจำนวน 35 กล่อง จากแม่จิตรา หาญเตชะโรงพยาบาลภูเพียง

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

 

Visitors: 300,419