รับมอบอาหารกลางวันจำนวน 72 ชุด

             วันพุธ ที่  27 ตุลาคม  2564 คุณศรีจันทร์  กุศล มีจิตศรัทธาอนุเคราะห์อาหารกลางวัน จำนวน 72 ชุด ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภูเพียงเนื่องในวันคล้ายวันเกิด  โรงพยาบาลภูเพียงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

 

 

 

 

Visitors: 301,763