รับบริจาคเงิน 10,000 บาท

     วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 โรงพยาบาลภูเพียงได้รับบริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท จากคุณหาญชัย ชัยวงค์ ทำบุญในวันคล้ายวันเกิด  โรงพยาบาลภูเพียงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณโอกาสนี้

 

Visitors: 300,417