รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท

           16 กุมภาพันธ์ 2565 พระชยานันทมุนี เจ้าคณะอำเภอภูเพียง เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ร่วมกับ นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลภูเพียง ถวายการต้อนรับท่านพระครูพิทักษ์เจติยานันท์ เจ้าคณะอำเภอบ้านหลวง,ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร และพระปลัดธเนศ ธนมงฺคโล เป็นตัวแทนคุณ TIEN SIONG CHYE เมตตาเยี่ยมชมหอผู้ป่วยในและมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลภูเพียง เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท

(หนึ่งแสนบาทถ้วน) โรงพยาบาลภูเพียงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Visitors: 300,426