พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล

วันที่ 20 เมษายน 2565  นำโดย นายพงษ์ศิลป์  ผาลา นายอำเภภูเพียง และหน่วยงานท้องถิ่น  ผู้นำชุมชน ในอำเภอภูเพียง ได้มีการจัดทำ  พิธีทอดผ้าป่าสามัครคีมหากุศล เพื่อจัดหาทุนทรัพย์จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์อาคารผู้ป่วยโรงพยาบาลภูเพียง รวมเป็นเงินจำนวน 65,9067 บาท โรงพยาบาลภูเพียง ขอขอบพระคุณทุกฝ่ายทุกภาคส่วน ที่มีส่วนรวมในครั้งนี้ เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 

Visitors: 300,419