รับบริจาค เงินสด 1000 บาท, เครื่อง oxygen concentrator จำนวน 1 เครื่องและพัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ตัว เพื่อ อุทิศส่วนกุศล ให้แก่ คุณบุญมา มหายศนันท์

โรงพยาบาลภูเพียงได้รับบริจาค เงินสด 1000 บาท, เครื่อง oxygen concentrator จำนวน 1 เครื่องและพัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ตัว เพื่อ อุทิศส่วนกุศล ให้แก่ คุณบุญมา มหายศนันท์ และใช้ประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ป่วย ที่มารับบริการโรงพยาบาลภูเพียงนาวาอากาศเอก พุฒินันท์  มหายศนันท์ เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ วันที่ 25 กรกฎาคม ๒๕65

 

 

Visitors: 300,421