รับบริจาค เสื้อกาวน์ จำนวน 75 ชุด

โรงพยาบาลภูเพียงได้รับบริจาค เสื้อกาวน์ จำนวน 75 ชุด จากพรรคพลังสังคมใหม่

นำโดย คดร.เชาวฤทธิ์  ขจรพงศ์กีรติ พร้อมคณะ  โรงพยาบาลภูเพียงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ วันที่ 10 สิงหาคม 2565

 

Visitors: 300,417